czwartek, 11 lutego 2016

Poznaj siebie...

Z uporem powtarzać będę, że podstawowym zadaniem szkoły jest stworzenie młodemu człowiekowi przestrzeni do odkrycia i zrozumienia samego siebie, swoich talentów i silnych stron, emocji i motywów działania, do poszukania odpowiedzi na fundamentalne pytania: skąd przychodzę? (jakie są moje korzenie), kim jestem? (co mnie określa tu i teraz), dokąd zmierzam? (jakie mam cele).

Cognosce te ipsum. Poznać i zaakceptować samego siebie oraz nauczyć się wykorzystać posiadane zasoby dla osiągnięcia sukcesu osobistego i wsparcia innych, - trudno o skuteczniejszy klucz do życiowej satysfakcji.

"Samemu sobie wierny bądź, 
A za tym pójdzie, jak noc za dniem, 
Że nie okażesz fałszu innym ludziom..."
(W. Shakespeare, Hamlet)

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz