środa, 19 kwietnia 2017

Edukacyjny nomada

Z cyklu wymyśl sobie zawód pod siebie :) Nauczyciel-freelancer, realizujący różne projekty w różnych miejscach. Na żądanie. Mobilny i elastyczny. Uczący on-line lub w realu. Biegły w nowinkach cyfrowych. Mający swoją specjalizację ale potrafiący też szkolić w różnych obszarach. Zdolny poprowadzić wykład, zrealizować kurs, przeprowadzić warsztat, zarządzić konfliktem, zorganizować superwizję w miejscu, gdzie jest taka potrzeba. Kompetentny, by przygotować materiały pod potrzeby konkretnej grupy. Edukacyjny nomada...

Tomasz Tokarz

Kluczowe kompetencje

Moje top 10 kluczowych kompetencji przyszłości (kolejność alfabetyczna):
1. Decyzyjność - umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności
2. Elastyczność poznawcza - umiejętność myślenia konwergencyjnego, wielokierunkowego 
3. Facylitacja - umiejętność zarządzania problemem w grupie - wspierania jej członków w znajdowaniu twórczych rozwiązań pojawiających się trudności, sporów, konfliktów
4. Inteligencja emocjonalna/społeczna - umiejętność czytania drugiego człowieka, rozpoznawania jego potrzeb 
5. Kreatywność - umiejętność tworzenia nowych funkcjonalnych rozwiązań 
6. Kooperacyjność - umiejętność pracy w zespole
7. Krytyczne myślenie - umiejętność analizy i syntezy danych, pomagająca odnaleźć się w informacyjnym chaosie
8. Przedsiębiorczość - umiejętność wyznaczenia sobie celów, strategii ich realizacji i doprowadzania procesu do końca
9. Przywódczość - umiejętność zarządzania ludźmi i procesem relacji między nimi
10. Świadomość siebie - umiejętność rozpoznania własnych potrzeb, mocnych i słabych stron

Tomasz Tokarz

Poświęcamy...

Poświęcamy tak wiele czasu i energii, by skłonić dzieci do uczenia się tego, czego my chcemy, by się uczyły (i na dodatek były przekonane, że to co robią wynika z ich własnej inicjatywy) . I na dodatek poczuły, że tego właśnie potrzebują, choćby wszystko wskazywało, że potrzebują w danym momencie zupełnie czego innego

Tomasz Tokarz

Nauczyciel - zawód przyszłości

Kiedy jestem pytany o zawód przyszłości nie mam wątpliwości co odpowiedzieć: NAUCZYCIEL.
Oczywiście nie schematyczny belfer - lecz kreatywny, innowacyjny, empatyczny, inspirujący, świadomy siebie, stawiający na relacje przewodnik po świecie. Jego pracę trudno ująć w algorytmy - zatem będzie trudno zastępowalny przez maszyny, w przeciwieństwie do wielu zawodów, które dziś uchodzą za topowe.

Tomasz Tokarz

Wystarczy rozmowa

Jestem przekonany, że w zdecydowanej większości konfliktów zamiast sądów czy walk wystarczyłaby rozmowa, podczas ktorej obie strony mogłyby się wysłuchać i zostać wysłuchane. Podłożem sporów jest zazwyczaj wzajemne niezrozumienie, podsycane lękami i fobiami.

Tomasz Tokarz

Ekspert błądzi

Ekspert to nie jest osoba bezbłędna. Przeciwnie. To właśnie na błędach opiera swoje doświadczenie. Zna ich konsekwencje. Na własnej skórze odczuł skutki określonych działań. Zaznał smaku porażek. Jest dalej niż inni, bo odważył się na ryzyko ich popełnienia. To one uczyniły go wiedzącym.

Tomasz Tokarz

Sumowanie po trajektoriach

Wybitny fizyk, Richard Feynman, sformułował tezę tzw. sumowania po trajektoriach. W skrócie brzmi tak: amplituda prawdopodobieństwa, że cząstka znajdzie się w określonym punkcie jest sumą amplitud wszystkich możliwych dróg dotarcia do niego. Cząstki przebiegają jednocześnie po ogromnej liczbie tras. Niemniej, większość amplitud się znosi - pozostaje niezauważanych. W efekcie dostrzegamy tylko amplitudę jednej drogi.

Ludzi, którzy odnieśli sukces postrzegamy podobnie. Wydaje nam się, że mieli jedną, skończoną drogę. Jedno wytyczone koryto, którym zmierzali do realizacji celu. Jeden ugruntowany szlak. Znosimy wielowymiarowość ich wyprawy. Nie dostrzegamy błądzenia po manowcach, nieudanych prób, chybionych decyzji, ryzykownych eksperymentów, z których trzeba było się wycofać. Tego, że szli równocześnie wieloma drogami. Nie widzimy tego, na co nie umiemy patrzeć.

W konsekwencji - sukces nie polega na kopiowaniu trajektorii tych, którym się udało. Nie gwarantuje to dotarcia do miejsca, w którym są. Ich droga była niepowtarzalna - nie jesteśmy w stanie jej skserować. Trzeba ją sobie samemu wyznaczyć...

Tomasz Tokarz