niedziela, 8 maja 2016

Wolność jako pomost

Wolność (możność dokonania świadomego wyboru) jest dla mnie wartością szczególnie ważną. Nigdy jednak nie traktowałem jej jako celu samego w sobie. Być wolnym dla samego bycia wolnym – wydaje mi się jałowe.

Wolność, tak jak ją rozumiem, może się realizować jedynie we wspólnocie, w kontakcie z innymi ludźmi, w bliskości. Jest tylko pomostem do bardziej świadomego i pełnego życia. Do budowy autentycznych relacji, opartych na szczerej woli - nie na wdrukowanym przymusie bycia razem. Na autentycznej chęci, wypływającej z rozpoznania potrzeb – nie na uzależnieniu (emocjonalnym, psychicznym, materialnym).

Innymi słowy - aby móc ograniczyć naszą wolność, musimy wcześniej jej zdobyć. Musimy stać się niezależni, aby móc osiągnąć współzależność. Potrzebujemy być wolni, by móc się z kimś związać.

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz