niedziela, 9 lipca 2017

Oczekiwania

Spotkałem się niedawno z opinią, że warunkiem dobrych relacji z innymi jest wyrzeczenie się wobec nich oczekiwań. Nie jest jednak przecież realne. W kontakcie z drugim człowiekiem zawsze chodzi o realizację jakiejś potrzeby. To naturalne, że chcemy by nie stawiał nam przeszkód na drodze do jej realizacji. Oczekujemy od niego określonych postaw i zachowań.
Nie chodzi zatem o to, by nie mieć oczekiwań, lecz o to, by 
- uświadomić sobie ich istnienie (zdawać sobie sprawę, że czegoś chcemy), 
- adekwatnie je rozpoznać (wiedzieć, czego chcemy), 
- otwarcie je komunikować (sprawić, by inni wiedzieli, czego chcemy) i 
- umieć zaakceptować fakt, że człowiek, który jest adresatem naszych oczekiwań ma pełne prawo odmówić grania roli, jaką mu wyznaczyliśm (przyjąć, że inni mogą chcieć, czegoś innego niż my).

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz