niedziela, 9 lipca 2017

Czym jest potrzeba

Ponieważ wokół jednego z postów (na temat oczekiwań) rozwinęła się spora dyskusja - dotycząca kwestii definicyjnych, poczułem się zobowiażany do określenia, co rozumiem przez pojęcia, których używam. A zatem:
POTRZEBA - to co jest nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, np. poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności i autonomii (w odpowiednich proporcjach), realizacji itd.
OCZEKIWANIE - wyobrażenie na temat pożadanych postaw i zachowań drugiej osoby, czyli takich, które według nas wspierałyby nas w realizacji potrzeb
PROŚBA - komunikat werbalny lub niewerbalny, artykułujący nasze oczekiwanie

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz