środa, 5 kwietnia 2017

Instytucja totalna

Wybrane cechy charaktryzujące instytucję totalną:
- podział na personel nadzorczy (strażników) oraz podwładnych (wykonujących polecenia)
- nadzorowanie i kontrolowanie służące temu, „aby każdy wykonywał , czego się od niego wymaga i co mu jasno wytłumaczono” (Goffman)
- zamykanie grupy w obrębie własnych zadań i problemów (tworzenie członkom świata)
- działanie według narzuconego regulaminu i planu - działanie według narzuconego regulaminu i planu 
- nadrzędność zaplanowanych zadań nad jednostkowymi potrzebami
- biurokratyczna procedura realizacji oraz oceny wyników 
- dążenie do ujednolicenia tożsamości członków instytucji 
- próba udobnienia ich wyglądu zewnętrznego,
- ograniczenia w zakresie posiadania rzeczy osobistych
- depersonalizacja stosunków między strażnikami i podwładnymi
- skrupulatna rejestracja i dokumentacja podejmowanych czynności.
- sprowadzenie wartości podejmowanych działań do postaci liczbowej (oceny)
- efektywność mierzona planowanymi postępami procesu działania)
- przewidywalność (funkcjonowanie zgodne z odgórnymi oczekiwaniami)
- stała obecność przymusu i manipulacji
Czy czegoś Wam to nie przypomina?

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz