środa, 19 kwietnia 2017

Kluczowe kompetencje

Moje top 10 kluczowych kompetencji przyszłości (kolejność alfabetyczna):
1. Decyzyjność - umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności
2. Elastyczność poznawcza - umiejętność myślenia konwergencyjnego, wielokierunkowego 
3. Facylitacja - umiejętność zarządzania problemem w grupie - wspierania jej członków w znajdowaniu twórczych rozwiązań pojawiających się trudności, sporów, konfliktów
4. Inteligencja emocjonalna/społeczna - umiejętność czytania drugiego człowieka, rozpoznawania jego potrzeb 
5. Kreatywność - umiejętność tworzenia nowych funkcjonalnych rozwiązań 
6. Kooperacyjność - umiejętność pracy w zespole
7. Krytyczne myślenie - umiejętność analizy i syntezy danych, pomagająca odnaleźć się w informacyjnym chaosie
8. Przedsiębiorczość - umiejętność wyznaczenia sobie celów, strategii ich realizacji i doprowadzania procesu do końca
9. Przywódczość - umiejętność zarządzania ludźmi i procesem relacji między nimi
10. Świadomość siebie - umiejętność rozpoznania własnych potrzeb, mocnych i słabych stron

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz