środa, 19 kwietnia 2017

Poszukiwania

Istotą życia jest niekończące się odkrywanie siebie - rozpoznawanie oraz świadoma realizacja naszego jednostkowego potencjału. To wyłanianie się nas - jako osób - odbywa się przez, jak pisał Carl Rogers, wrażliwe i otwarte wsłuchiwanie się w złożoność tego, co doświadczamy.

Naszymi towarzyszami w tej rozwojowej podróży są inni ludzie: rodzice, partnerzy, przyjaciele, dzieci, przewodnicy duchowi. Także nauczyciele, nie jako władcy ale też nie jako korepetytorzy do wynajęcia, lecz kompetentni i empatyczni inspiratorzy rozwoju. Jak lustra pozwalają nam dostrzec to, co w nas ukryte.

W tym poszukiwaniu siebie zawiera się, w moim przekonaniu, istota edukacji. Szkoła winna być przede wszystkim laboratorium poznawania siebie oraz przestrzenią projektową, gdzie - wspólnie z innymi - wypracowywalibyśmy rozwiązania wykorzystujące nasze talenty. W służbie czegoś większego niż my sami.

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz