środa, 5 kwietnia 2017

Wolność a podmiotowość

Rzadko używam pojęcia równość. Jego podstawowe znaczenie słownikowe brzmi wszakże: "całkowite podobieństwo w stosunku do kogoś lub czegoś pod względem ilości, jakości, wartości, wielkości itp" (SJP). Także znak równości = symbolizuje identyczność.
Bliższe jest mi pojęcie: podmiotowość. To uznanie wyjątkowości drugiej osoby. Zdolność do traktowania jej jako autonomicznego, niepowtarzalnego bytu. Bez tendencji dopasowania do innych. Bez chęci przekształcenia w kogoś takiego samego jak my.
Podmiotowość to traktowanie drugiej osoby jako bohatera jego własnej narracji - nie jako narzędzie do realizacji naszej opowieści. Jako istotę zdolną do samookreślenia - nie jako pudełko do zapełniania naszymi myślami, planami, marzeniami. Jako byt poznawczy i działający, a przez to samotworzący się.

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz