czwartek, 29 września 2016

Mity

Mity to pewne przeświadczenia, charakterystyczne dla danej zbiorowości, które uzyskały (w sposób spontaniczny lub intencjonalny) status niepodważalnych prawd, aksjomatów. 

Dla mitów charakterystyczne są trzy cechy:
a) są nieweryfikowalne (nie jest możliwe stwierdzenie ich adekwatności) lub nieweryfikowane (teoretycznie jest możliwe, ale zbiorowość nie jest zainteresowana ich sprawdzaniem);
b) są mocno utrwalone i unieruchomione, niepoddawane krytyce, niejako zsakralizowane (kluczowa jest wiara w nie); 
c) bardzo mocno wpływają na zbiorowość (na jej sposób myślenia, funkcjonowania, na typowe dla mniej obrzędy czy rytuały).

Spełniają one trzy podstawowe funkcje 
a) poznawczą – służą tłumaczeniu rzeczywistości, czynieniu ją zrozumiałą, dostarczają sposobów rozumienia i interpretowania świata
b) psychologiczną – dają jednostkom tworzącym zbiorowość poczucie bezpieczeństwa 
c) społeczną – identyfikacyjno-integracyjną, uzasadniają istnienie zbiorowości i ją spajają, budują tożsamość wewnętrzną i zewnętrzną.

Każda zbiorowość (kultura) tworzy mity. Są jednak takie, które mają do tego większe tendencje. Tworzeniu mitów sprzyja poczucie osaczenia i niezrozumienia, a konsekwencji - zagrożenia. Proces ten ma wówczas charakter reakcji obronnej, służącej przetrwaniu w nieprzyjaznym otoczeniu. Mity powstają także w sytuacji, kiedy brakuje rzetelnej danych służących podparciu przekonań charakterystycznych dla zbiorowości. Budowanie mitów staje się wówczas jedynym rozwiązaniem deficytu wiedzy. Wypełniają istniejącą lukę. 

cdn...

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz