środa, 20 lipca 2016

Kluczowe kompetencje w szkole przyszłości

Program edukacyjny nowoczesnej szkoły autorskiej powinien, z jednej strony - odpowiadać na potrzeby dzieci, z drugiej - obejmować kluczowe kompetencje XXI wieku (co oczywiście harmonijnie się łączy), tj.:
- rozumienie siebie (tego kim jestem, jak funkcjonuje moje ciało, mój umysł, moje emocje)
- interdyscyplinarne rozumienie świata jaki mnie otacza (kontekstu kulturowego i fizycznej rzeczywistości)
- efektywne komunikowanie się (służące współdziałaniu i budowaniu relacji, umiejętności współpracy w wielokulturowym środowisku)
- kreatywność (twórcze wyrażanie siebie, przy jednoczesnym wnoszeniu czegoś sensownego w życie innych)
- przedsiębiorczość (rozumiana jako gotowość do podejmowania inicjatywy, brania odpowiedzialności za swoje działania i wybory, oraz zarządzania własnym rozwojem)
- zarządzanie informacją (zdolność do odnajdywania się w informacyjnym szumie, rozumienia złożonych interdyscyplinarnych kontekstów, oraz twórczego posługiwania się narzędziami ICT)

Przyszlość zaczyna się dziś

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz