niedziela, 5 czerwca 2016

Im więcej spotkań...

Im więcej spotkań z różnowymiarowymi ludźmi, im więcej głębokich rozmów, im więcej wysłuchań osobistych, wielobarwnych, mozaikowych historii, tym więcej uważności i zrozumienia. Tym więcej refleksji nad niepowtarzalnością każdego człowieka. Tym mniej chęci do osądów i ocen...

Nie ma przypadkowych spotkań. Wszystkie czemuś służą. Wystarczy je tylko odpowiednio zracjonalizować
Kiedy zatem dochodzi do ważnego spotkania warto zadać sobie pytania: 
Czemu ono się zdarzyło? Po co? Czemu ma służyć? Co ma nam o nas nowego powiedzieć? O czym przypomnieć? Co pomóc przerobić? Co nam dać? Co odebrać? Dlaczego własnie teraz? I dlaczego własnie z nim/nią?


Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz