niedziela, 12 marca 2017

Szkoła niewolników

"Niewolnik jest żyjącym narzędziem" (Arystoteles, Etyka nikomachejska). Trudno o lepszą definicję mentalności niewolniczej. Podstawową cechą narzędzia jest wszakże to, że bezrefleksyjnie służy innym - nie ma własnej woli, własnych celów, własnych marzeń. Jest bezwładną ręką wykonującą polecenia mózgu - obiektem manipulacji (nieprzypadkowo manipulacja pochodzi z łacińskiego manus - ręka).

Przeznaczeniem niewolnika jest wykonywanie poleceń. Środkiem skłaniającym go do tego - system zewnętrznych stymulacji, opartych na kiju i marchewce. Kiedyś dominował model bata. Z czasem zorientowano się jednak, że bardziej efektywne jest oddziaływanie poprzez nagrody. Wmówiono niewolnikowi, że zdobywając je - realizuje siebie.

Taka postawa odróżnia go od człowieka wolnego, który działa autonomicznie, na podstawie wewnętrznego poczucia słuszności, w zgodzie z własnym rozumem - rządzi sam sobą, z dystansem traktując zewnętrzne naciski.

Warto mieć to na uwadze rozważając organizację systemu edukacyjnego. To, jaki kształt nadajemy szkołom zadecyduje o zachowaniach naszych dzieci w przyszłości.

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz