środa, 3 maja 2017

Informacja zwrotna

Czym się różni sensowna informacja zwrotna od oceny?
- przekazywana jest na życzenie odbiorcy
- dotyczy konkretnych działań (opinia typu: "było super" nic nie mówi)
- oparta jest na bezpośrednio zaobserwowanych zdarzeniach
- nie zawiera wartościowania (nie mówimy czy było dobrze czy źle, tylko które elementy nam odpowiadały)
- formułowana jest w formie komunikatu "ja" 
- traktowana jest jako zapis subiektywnego odbioru sytuacji przez nadawcę
- traktowana jest jako informacja, którą adresat może przyjąć lub nie

Staram się, by udzielana przeze mnie IZ składała się z trzech elementów:
a) Co mi się podobało, które elementy (warsztatu, wykładu, prezentacji itd.) odpowiedziały na moje potrzeby
b) Czego mi zabrakło, czego z mojej perspektywy powinno być więcej
c) Co najważniejszego wynoszę z tego spotkania

O taką IZ proszę także uczestników moich warsztatów czy zajęć. 
I sam decyduję, czy ją przyjmę czy odrzucę.
Taki sposób komunikacji eliminuje z procesu uczenia się aspekt władzy. Edukacja staje się wymianą dwóch podmiotów.

Tomasz Tokarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz